62 Tribes list in Orissa

1.Bagata
2.Baiga
3.Banjara, Banjari
4.Bathudi
5.Bhottada, Dhotada
6.Bhuiya, Hbuyan
7.Bhumia
8.Bhumij
9.Bhunjia
10.binjhal
11.Binihia, Binjhoa
12.Birhor
13Bondo Poraja
14.Chenchu
15.Dal
16.Desua Bhumij
17.Dharua
18.Didayi
19.Gadaba
20Gandia
21.Ghara
22.Gond, gondo
23.Ho
24.Holva
25.Jatapu
26.Jung
27.Kandha gauda
28.Kawar
29.Kharia, Kharian
30.Kharwar
31.Khond, Kond, Kandha, Nanguli Kandha, Sitha Kendha
32.Kisan
33.Kol
34.Kolah Laharas, Kol Laharas
35.Kolha
36.Koli, Malhar
37.Kondadora
38.Kora
39.Korua
40Kotia
41.Koya
42.Kulis
43.Lodha
44.Madia
45.Mahali
46.Mankidi
47.Mankirdia
48.Matya
49.Mirdhas
50.Munda, Munda Lahora, Munda Mahalis
51.Mundari
52.Omanatya
53.Oraon
54.Parenga
55.Paroja
56.Pentia
57.Rajuar
58.Santal
59.Saora, Sever, Saura, Sahara
60.Shabar, Lodha
61.Sounti
62.Tharua